Kẹp giấy văn phòng phẩm có các loại nào?

Kẹp giấy là sản phẩm không thể thiếu trong bất kỳ văn phòng nào. Hiện tại, kẹp giấy văn phòng phẩm có rất nhiều loại, phù hợp với mục đích lưu giữ mọi hồ sơ.

Danh mục: